Grafeno Inoculado, Magnetismo Adquirido: La Tiranía Tecnocrática Colonizando Cerebros

[ESPAÑOL DEBAJO – ENGLISH BELOW]

Grafè Inoculat, Magnetisme Adquirit: La Tirania Tecnocràtica Colonitzant Cervells

«Avui hi ha un creixement exponencial del poder i un increment descontrolat del control, i això alguna cosa té a veure amb les tendències autodestructives del món contemporani. No hi pensem, però el poder és més poderós com més invisible i més inqüestionat. Quan s’el comença a qüestionar, ja comença a declinar. En qualsevol cas, el fet que el poder tecnològic pugui escapar-se de les nostres mans té conseqüències gravíssimes.»

Jordi Pigem – Àngels i Robots – 2017

Continua llegint «Grafeno Inoculado, Magnetismo Adquirido: La Tiranía Tecnocrática Colonizando Cerebros»