3

2

plenitud personal
Que les persones ens perfeccionem.