Biografia

En Blai Dalmau Solé (Barcelona, 1984) promou el progrés personal, el poder popular i la prosperitat permacultural a través de conferències, trobades, cursos, recessos, butlletins, audiovisuals, llibres i articles. Va estudiar Realització Cinematogràfica al CECC i Filosofia a la Universitat de Barcelona. Va participar intensament en moviments socials transformadors com el Decreixement, la Cultura Lliure, el 15M, la Permacultura, l’Okupació, la Revolució Integral i, particularment, la Democràcia Inclusiva. Desde el 2015 està focalitzat en la investigació i l’estudi de diversos mètodes de desenvolupament personal, així com en la concepció del Poder-P, un procés panoràmic proactiu, sobre el qual, al 2022, n’està escrivint un llibre i organitzant uns retirs.