Economia

Per tal de facilitar la participació, afavorir la consciència comunitària, fomentar els vincles socials solidaris i encoratjar la creativitat i llibertat personal, les Trobades de NodriMent funcionen, en la mesura del possible, amb una economia del regal. En què consisteix?

Oi que quan regalem estem donant lliurement, pel propi goig de donar, per la gratitud que sentim per la vida en general i per les persones que ens han brindat coses valuoses en particular? Doncs una economia del regal es basa en aquesta actitud, en aquest gest: el regal. Així, en lloc de fer intercanvis econòmics mitjançant la fixació d’uns preus (és a dir, una taxació uniformitzada i obligatòria), oferim els nostres productes i serveis com un regal i encoratgem a tothom a fer igualment regals, tant per a la societat en general, com, particularment, per aquelles persones i projectes dels quals hem rebut aportacions que considerem valuoses, generant així circuits per on hi flueix la gratuïtat i gratitud. S’apel·la, per tant, a la consciència, la responsabilitat i la generositat dels participants per a decidir la seva forma de contribuir i de ser recíprocs.

Els organitzadors del les Trobades de NodriMent acostumem a sol·licitar una quantitat orientativa d’euros per participant, que és l’aportació mitjana que necessitem per a que les activitats resultin sostenibles. Tenint en compte aquesta orientació, els participants poden aportar més o menys diners en funció de les seves possibilitats, els seus sentiments, les seves aportacions d’altra mena, … I és que, a part de la donació monetària, hi ha altres formes de regalar que, ja siguin per sí soles, ja siguin combinades amb una donació monetària, poden resultar molt positives i enriquidores. Per exemple, alguns participants fan col·laboracions en tasques útils per a potenciar les Trobades de NodriMent; altres aporten objectes materials…