Filosofia

La filosofia, com la humanitat, es troba actualment en una situació ambivalent: està travessant una profunda crisi, i, alhora, està descobrint magnífiques potencialitats de desenvolupament. La crisi de la filosofia ve donada per una concepció reduccionista i deformada de la mateixa: la concepció segons la qual la filosofia seria una àrida i abstrusa disciplina confinada a les Universitats, o un sistema merament intel·lectual i abstracte, desconnectat dels problemes pràctics i replegat en les neurones d’alguns cervells singulars. Aquesta concepció ha estat alhora una causa i una conseqüència de la crisi generalitzada del món contemporani. Però existeix també una altra concepció de la filosofia, una concepció més genuïna i pràctica… La filosofia com a dimensió inherent a l’existència humana i com a disciplina que busca la saviesa, és a dir, la intel·ligència pràctica primordial, i que es nodreix dels sabers provinents de diverses disciplines per tal de conformar una visió global, unitària, coherent i fonamental.

Partint d’aquesta concepció genuïna i pràctica de la filosofia sorgeixen les Trobades de NodriMent, una iniciativa per a contribuir a la regeneració i el renovellament filosòfic en curs.

I és que, afortunadament, a principis del segle XXI, disposem de les condicions necessàries no només per a recollir i recobrar el bo i millor que els éssers humans hem pensat i descobert al llarg de la història i arreu del planeta, sinó també per mostrar-ne la coherència inherent, revelar-ne la potencialitat latent i promoure’n una adopció conscient. En altres paraules, disposem dels rudiments per a desenvolupar una filosofia universal i integral, una filosofia nova i antiga al mateix temps, que pot ser digna de ser considerada, per part de persones molt diverses, com a una acurada cartografia del paisatge còsmic i, per tant, una valuosa orientació en el nostre periple vital.