Formats

Les Trobades de NodriMent adopten diversos formats: vetllades i tallers; cicles, cursos i recessos.

Una vetllada és una trobada d’unes quantes persones que, al capvespre, abans d’anar a dormir, comparteixen alguna afició i/o es comuniquen sobre sobre algun interès que tenen en comú, en un ambient afable, participatiu i de companyonia. El concepte de “vetlla” denota una actitud serena, atenta i desperta que es manté per tal de cuidar alguna cosa. Es vetlla per a no abaixar la percepció en un moment que això és important; per exemple, a l’exercit quan els soldats descansen o al bosc quan dormen els viatgers. Podem dir, així doncs, que una vetllada és una vetlla compartida, i que una Vetllada Filosòfica i Alimentària, com les Trobades de NodriMent, és una encontre per a cuidar, junts, de la nostra pròpia filosofia i alimentació.

Trobada Filosòfica en format Vetllada

D’altra banda, com el seu nom indica, un taller és un espai-temps de labor i de transformació, de pràctica i de formació. En un Taller Filosòfic, per tant, ens esmercem en les tasques d’elucidació dels paradigmes, els principis i les creences que sostenen la nostra vida i els analitzem de forma oberta, profunda i global. Posem en funcionament diverses eines filosòfiques per tal d’experimentar amb les idees i d’entrenar la nostra ment (i tot el nostre ésser) a buscar curosament la veritat. S’obté així una experiència col·lectiva que ens propicia un major i millor coneixement de nosaltres mateixos i de la nostra realitat fonamental. Per això, els tallers tenen una durada superior a les vetllades, acostumen a tenir una metodologia més pedagògica, conductiva o sistemàtica, i normalment es duen a terme durant el dia en lloc del capvespre.

Taller Filosòfic

Sovint diversos Tallers i/o Vetllades van agrupats en Cicles o Cursos. La diferència entre aquests dos formats és que els Cicles permeten la participació en trobades soltes, mentre que els Cursos, per la seva metodologia i programa, requereixen d’una participació continuada. I, en altres ocasions, els Tallers i/o Vetllades de NodriMent tenen lloc en el marc de Recessos, és a dir, estades de varis dies concebudes per a connectar intensivament amb nosaltres mateixos, amb els altres participants i amb la natura que ens envolta.

Per tal que les Trobades de NodriMent tinguin un caràcter personal, àgil i participatiu limitem el nombre de places: 12 per a les Vetllades i 15 pels Tallers.

Vetllada Filosòfica