Propòsit

Vivim en una època especial. Una època de transició i d’ambivalència. Afrontem una profunda crisi que afecta a tota la humanitat i a tots els aspectes de la vida, però, d’altra banda, estem germinant les llavors d’una nova cultura, una nova consciència i una nova civilització.

Per primer cop en la història ens trobem en condicions d’integrar els paradigmes més valuosos que hem desenvolupat i els coneixements més encertats que hem adquirit a través dels segles i arreu dels països. En tant que ho aconseguim, obrirem una nova etapa brillant, emprenent (r)evolucions que tindran importants repercussions tant en l’àmbit personal com en el social.

El meu propòsit vital és descobrir, comprendre i fomentar les (R)evolucions Integrals que són possibles i desitjables al segle XXI.