Llibres

EL COMÚ CATALÀ (David Algarra Bascón, 2015)

Aquest llibre ens explica “la història dels que no surten a la història”, és a dir, la història del comú, la de la gent del poble, amb els seus valors, costums, problemàtiques i institucions, i es focalitza en Catalunya durant l’Edat Mitjana. És un estudi realitzat de forma independent i autogestionada, però basant-se sovint en la literatura historiogràfica acadèmica i especialitzada. Ha estat editat en català per Potlach i en castellà per Cauac. La meva aportació és un epíleg, en el qual, prenent una cançó com a pretext, hi exposo algunes reflexions sobre la importància de recordar l’esperit del comú dels nostres avantpassats i de contrarestar els biaixos de la historiografia dominant.

CRISI MULTIDIMENSIONAL I DEMOCRÀCIA INCLUSIVA (Takis Fotopoulos, 2005) 

Quina és al causa fonamental de la crisi multidimensional (econòmica, ecològica, política, cultural, etc.) que vivim en el món contemporani? Per a Takis Fotopoulos és la immensa i creixent concentració de poder que sorgeix com a resultat de les dinàmiques del sistema estatal-mercantil. I quina és, així doncs, la solució? La transició cap a un nou sistema de valors i d’institucions que podem anomenar Democràcia Inclusiva i que l’autor delinea en les pàgines d’aquest llibre. El vaig traduir al castellà en col·laboració amb la Laia Vidal i altres companys/es.

DÉTOURNÉ MAGAZINE #3 (VVAA, 2010)

Això no és un llibre, però ho sembla. És una revista gruixuda feta d’articles llargs que aborden en profunditat diverses qüestions: la crisi del sistema de transport hegemònic, l’autogestió municipal llibertària, la crisi biològica de la humanitat, la Democràcia Inclusiva i les estratègies de transició cap a una nova forma de societat… Amb l’inestimable ajuda de la Nau Côclea, en Carlus Jové i la Laia Vidal, vaig editar aquesta revista de la qual en vam publicar 2000 exemplars en paper,  distribuïts gratuïtament arreu de Catalunya.