Llibres

SUMANDO VISIONES (VVAA, 2021)

Aquest llibre entreteixeix les perspectives transformadores de 74 persones experimentades en set àmbits (cognitiu, educatiu, territorial, econòmic, sanitari, jurídic i polític) per tal d’esbossar un projecte re-civilitzatori a favor de la Vida, de la Terra, de la Humanitat, de tots els éssers. A través d’una bateria de suggerents declaracions d’intencions, cada un dels seus set capítols aborda un aspecte de l’emergent paradigma holístic. La meva contribució s’ha centrat en el capítol dedicat al Nou Model Polític. Pots descarregar, gratuïtament, la versió digital de Sumando Visiones; en espanyol, aquí, en anglès, aquí. La publicació en paper és a càrrec de Libros de Aldarán.


EL COMÚ CATALÀ
(David Algarra Bascón, 2015)

Aquest llibre explica “la història dels que no surten a la història”, és a dir, la història del comú, de la gent del poble, amb els seus valors, costums, problemàtiques i institucions, i es focalitza en Catalunya durant l’Edat Mitjana. És un estudi realitzat de forma independent i autogestionada, però basant-se sovint en la literatura historiogràfica acadèmica i especialitzada. Ha estat editat en català per Potlach i en castellà per Cauac. La meva aportació és un epíleg, en el qual, prenent una cançó com a pretext, hi exposo algunes reflexions sobre la importància de recordar l’esperit del comú dels nostres avantpassats i de contrarestar els biaixos de la historiografia dominant.

CRISI MULTIDIMENSIONAL I DEMOCRÀCIA INCLUSIVA
(Takis Fotopoulos, 2005) 

Quina és al causa fonamental de la crisi multidimensional (econòmica, ecològica, política, cultural, etc.) que vivim en el món contemporani? Per al filòsof polític i economista Takis Fotopoulos és la immensa i creixent concentració de poder que sorgeix com a resultat de les dinàmiques del sistema estatal-mercantil. I quina és, així doncs, la solució? La transició cap a un nou sistema de valors i d’institucions que podem anomenar Democràcia Inclusiva i que l’autor delinea en les pàgines d’aquest llibre. A l’any 2010 vaig traduir-lo al castellà en col·laboració amb la Laia Vidal i altres companys/es del Grup de Reflexió per a l’Autonomia.

REVOLUCIÓN INTEGRAL: RECOPILACIÓN DE TEXTOS
(VVAA, 2016)

En els darrers anys s’han fet quatre Trobades sobre Revolució Integral, un concepte proposat inicialment per Félix Rodrigo Mora i adoptat per diversos col·lectius i persones arreu de la Península Ibèrica i més enllà. L’editorial Potlach ha publicat quatre llibres recopilatoris de les ponències que s’han fet en aquestes trobades, on s’hi aborden una gran diversitat de temàtiques. El meu gra de sorra és un article sobre Espiritualitat i Revolució que va ser exposat a la primera trobada i que ha estat inclòs en el llibre, que està disponible tant en PDF i com en paper.

DÉTOURNÉ MAGAZINE
(VVAA, 2008-2010)

Això no és un llibre, però ho sembla. És una revista gruixuda feta d’articles llargs que aborden en profunditat diverses qüestions. Amb l’inestimable ajuda de la Nau Côclea, en Carlus Jové i la Laia Vidal, vaig editar aquesta revista de la qual en vam publicar tres números, amb una tirada de 2000 exemplars,  que van ser distribuïts gratuïtament arreu de Catalunya. Pots descarregar-ne l’arxiu digital aquí: #2, #3.