Pensaments pel Planeta (Trobada)

PROGRAMA I HORARI APROXIMAT I SUBJECTE A CANVIS:

15h. Projecció de Vídeos Artístics Infantils (Amelia Burke)
16h. Animació del Racó Lúdico-Creatiu pels Infants. (Amelia Burke)
17h. Projecció d’un Discurs de Greta Thunberg.
17:30h. Presentació de la Trobada i dels Participants.
18h. Xerrada-Debat (Blai Dalmau)
19h. Cercles de Reflexió Col·lectiva.
19:30h. Plenari. Espai Obert.
20h. Projecció del Documental “Cowspiracy” o “Home”.
21:30h. Vetllada Musical (Olivier Sabane)
22:30. Fi de l’acte.

…………………..
[CATALÀ]

Les persones que volem actuar per a que la dinàmica ecocida de la nostra civilització contemporània sigui reemplaçada per una dinàmica realment ecològica, no som poques. Però, per tal que les nostres idees proliferin i les nostres accions siguin fructuoses, ens hem de trobar. Ens hem de trobar sovint. Convé que parlem cara a cara de les nostres inquietuds, que aprenguem i reflexionem junts, que ens coneguem i ens donem suport, que compartim les nostres millors idees i troballes… Només així podrem afrontar els reptes del present amb la necessària fortalesa, valentia i saviesa.

És per això que el pròxim 22 d’Abril, Dia de la Terra, a l’Escala, farem una trobada ben senzilla, espontània i modesta, però també ben plena de sentit. Crearem un espai-temps per a compartir pensaments (i sentiments) sobre l’estat actual del món, i sobre les nostres possibilitats d’acció salvadora i transformadora, posant especial atenció als anàlisis, objectius i estratègies plantejats per Extinction Rebelion. Procurarem inspirar-nos per a cuidar la natura i defensar el nostre planeta, celebrant la Vida que la Terra ens regala cada dia.

 [ESPAÑOL]

Las personas que queremos actuar para que la dinámica ecocida de nuestra civilización contemporánea sea reemplazada por una dinámica realmente ecológica, no somos pocas. Pero, para que nuestras ideas proliferen y nuestras acciones sean fructuosas, nos tenemos que encontrar. Nos tenemos que encontrar a menudo. Conviene que hablemos cara a cara de nuestras inquietudes, que aprendamos y reflexionemos juntos, que nos conozcamos y nos demos apoyo, que compartamos nuestras mejores ideas y hallazgos… Sólo así podremos afrontar los retos del presente con la necesaria fortaleza, valentía y sabiduría.

Es por ello que el próximo 22 de Abril, Día de la Tierra, a la Escala, haremos un encuentro muy sencillo, espontáneo y modesto, pero también muy lleno de sentido. Crearemos un espacio-tiempo para compartir pensamientos (y sentimientos) sobre el estado actual del mundo, y sobre nuestras posibilidades de acción salvadora y transformadora, poniendo especial atención a los análisis, objetivos y estrategias planteados por Extinction Rebelion. Procuraremos inspirarnos para cuidar la naturaleza y defender nuestro planeta, celebrando la Vida que la Tierra nos regala cada día.

[ENGLISH]

Those who want to act so that the ecocidal dynamics of our contemporary civilization are replaced by a truly ecological dynamic, we are not few. But, in order that our ideas proliferate and our actions are fruitful, we must often meet with each other. It is worthwhile that we speak face to face of our concerns, that we learn and reflect together, that we know and support each other, that we share our best ideas… Only in this way we can face the challenges of the present with the necessary strength, bravery and wisdom.

That is why on April 22nd, Earth Day, on the Escala, we will make a meeting that is simple, spontaneous and modest, but also very meaningful. We will create a space-time to share thoughts (and feelings) about the current state of the world, and our possibilities of positive and transformative action, paying special attention to the analysis, objectives and strategies posed by Extinction Rebelion. We will do our best to inspire ourselves to take care of nature and defend our planet, celebrating the Life that Earth gives us every day.

 

Comença la Rebel·lió contra l’Extinció

Sabem que en els darrers segles, i, sobretot, en les darreres dècades, la humanitat ha degradat i destruït una gran part de la Vida que ha sorgit a la Terra a través d’un complex procés de milions d’anys d’evolució. Unes 200 espècies s’extingeixen cada dia.

Sabem que molts dels nostres actes habituals, com viatjar en avió o menjar animals, tenen implicacions ecològicament devastadores. El nostre impacte sobre la biosfera és, segons alguns científics, equiparable amb la destrucció ocasionada per la col·lisió d’un gran meteorit sobre la Terra.

Sabem que la intensa contaminació a què estem sotmetent el nostre cel, juntament amb la desaforada desforestació a la que estem sotmetent a la nostra terra, estan donant lloc a un creixent escalfament planetari i desgavell climàtic. Això està fent que els desastres «naturals» (incendis, inundacions, tornados,…) siguin cada cop més freqüents i virulents. Arribats a cert punt, tot això pot provocar la destrucció massiva dels cultius que alimenten la nostra vida, provocant l’escassetat de queviures bàsics fins i tot en els països enriquits…

Sabem que aquesta crisi ecològica, sumada d’altres factors, fa que la civilització global moderna tingui els dies comptats. En paraules de Peter Goldmark, president de la fundació Rockefeller, «La mort de la nostra civilització ja no és una teoria o una possibilitat acadèmica: és el camí en què estem.»

Ho sabem de ciència certa tot això. Però no ho assimilem. No ho assumim. No ho emprem.

La magnitud de la tragèdia ens sobrepassa. Les inèrcies ens absorbeixen. La irresponsabilitat ens sedueix.

Penso que és l’hora de despertar-nos, de fer un pas endavant, de madurar. És l’hora que les persones i els pobles declarem en actes el nostre amor a la Terra, que tant ens ha donat i que tant està patint. És l’hora de superar les inèrcies i els interessos que impedeixen que la veritat sigui degudament escoltada i emprada. És l’hora de posar fi a la civilització del creixement econòmic i donar a llum a la civilització del creixement vital. És l’hora, en fi, de la Rebel·lió contra l’Extinció.

Continua llegint «Comença la Rebel·lió contra l’Extinció»