Primers Fruits de la Rebel·lió per la Vida

[ESPAÑOL DEBAJO – ENGLISH BELOW]

El destacat lingüista i analista sociopolític de referència mundial en les darreres dècades, Noam Chomsky, ha declarat recentment:

«Tots els diaris haurien de portar diàriament un titular cridaner dient que ens dirigim cap a la catàstrofe total. En un parell de generacions, la societat humana organitzada pot no sobreviure. Això s’ha de perforar constantment als caps de la gent. Al cap i a la fi, no hi ha hagut res com això en tota la història humana. La generació actual ha de prendre una decisió sobre si la societat humana organitzada sobreviurà un parell de generacions més, i s’ha de fer ràpidament, no hi ha molt de temps. […] I retirar-se dels acords de París ha de ser considerat com un dels pitjors delictes de la història.»

“És impossible d’exagerar la increïble naturalesa del repte al qual ens enfrontem: determinar, en els anys vinents, si la societat humana organitzada pot sobreviure d’alguna manera semblant a la seva forma actual. L’escalfament global és ja un factor primordial en l’extinció d’espècies en curs, que porta un ritme inaudit en els darrers 65 milions d’anys. No ens podem demorar en canviar radicalment de curs per evitar una gran catàstrofe. Els activistes d’Extinction Rebelion estan mostrant el camí per afrontar aquest enorme repte amb coratge i integritat, un assoliment de significació històrica que s’ha d’amplificar amb urgència”.

Juntament amb Vandana Shiva i Naomi Klein, Chomsky és un dels signatàris del document «Emergència Climàtica: Una Carta Oberta a la Ciutadania Global Preocupada», en el qual manifesten el seu suport a Extinction Rebelion i afirmen que «Els líders polítics a tot el món estan fracassant en abordar la crisi ambiental. Si el capitalisme corporatiu global continua impulsant l’economia internacional, la catàstrofe global és inevitable».

En les darreres setmanes d’abril del 2019, als territoris regits per l’Estat Espanyol, hem pogut presenciar un clar exemple de l’esmentat «fracàs» dels «líders polítics». Hem vist com els partits enarboraven diverses qüestions en la seva campanya electoral, però, tanmateix, tots ells passaven completament per alt la qüestió crucial dels nostres temps, a saber: com sortim de l’espiral de destrucció i degradació ecològica i evitem danys majors i irreversibles? Estem parlant d’una crisi que ja està esdevenint catàstrofe a molts llocs del món, i les previsions científiques apunten al fet que, si no fem un canvi radical i general en els pròxims anys, aquesta catàstrofe s’estendrà arreu del món i s’aguditzarà fins al punt de posar en entredit la mateixa supervivència de l’espècie humana.

Chomsky no exagera. Vandana Shiva i Naomi Klein tampoc. Greta Thunberg, David Attenborough, George Monbiot i els milers d’activistes d’Extinction Rebellion d’arreu del món, tampoc. Les persones que propaguem aquests missatges no som alarmistes ni catastrofistes, sinó, senzillament, realistes i prudents. No promovem la por, sinó la valentia de mirar a la realitat de cara i la responsabilitat d’actuar en conseqüència, encara que de vegades resulti difícil i dolorós. Només cal donar una ullada als informes científics àmpliament consensuats de les darreres dècades, i especialment dels darrers anys, per entendre que estem passant de la crisi a la catàstrofe, i que, si no fem res per evitar-ho, en les pròximes dècades podem passar de la catàstrofe al cataclisme.

Però, tanmateix, els nostres «líders polítics», en lloc de parlar seriosament d’aquestes qüestions i d’informar a la ciutadania d’aquesta realitat, en lloc de promoure un debat ampli i profund orientat al bé comú i per a trobar solucions plausibles, es decanten per distreure’ns amb altres qüestions que sovint voregen la trivialitat i la superficialitat, la demagògia i la falsedat. Quan estem necessitant urgentment un gran esforç comú de tota la societat, els principals partits polítics propicien que ens fragmentem i ens polaritzem, incitant a què ens dividim en bàndols i pugnem per a que el nostre hi surti guanyant en algunes qüestions concretes i particulars, tot ocultant que, d’aquesta manera, tots hi sortim perdent en allò principal i general. Quan estem necessitant urgentment una visió global, veraç i a llarg termini, els partits polítics d’avui infonen una visió fragmentària, en gran mesura il·lusòria i que només té en compte el curt termini.

Així doncs, potser no anava mal encaminada la brillant pensadora i bellíssima persona Simone Weil quan reflexionava que «És dubtós que es pugui remeiar aquesta lepra que ens mata sense abans suprimir els partits polítics.»

Però al Regne Unit, sortosament, la situació ha començat a virar. Els «líders polítics» ja no poden ignorar durant més temps que «hi ha un elefant a l’habitació», l’elefant del caos climàtic i la catàstrofe ecològica. Extinction Rebelion està aconseguint que aquestes importantíssimes qüestions siguin abordades amb un mínim de seriositat i responsabilitat per part dels parlamentaris de la Gran Bretanya. Gràcies a la desobediència civil massiva, gràcies a la política popular d’acció directa, el creixent caos climàtic ha passat a estar clarament sobre la taula del debat públic i els Parlaments d’Escòcia, de Gal·les i d’Anglaterra han declarat recentment l’estat «d’Emergència Climàtica». Ara, és clar, cal que aquestes paraules no esdevinguin paper mullat, tal com succeeix sovint en els marcs de la política parlamentària, sinó que donin lloc a mesures encaminades cap a transformacions plausibles, mesures que realment facin mèrit a l’estat d’emergència proclamat. I cal, és clar, que els altres països facin passos similars.

De moment, però, Extinction Rebelion ha aconseguit un primer triomf: la primera demanda del moviment (que els governs reconeguin la gravetat de la crisi ecològica i declarin públicament l’estat d’Emergència Climàtica) s’està assolint en el país on ha nascut. I, per altra banda, amb aquestes setmanes d’intensa mobilització, en les quals hi ha hagut més de 1500 persones detingudes per bloquejar carrers al Regne Unit, el moviment ha obtingut un altre fruit, un de probablement més important: el nombre d’activistes implicats s’ha doblat o triplicat en moltes localitats de Gran Bretanya, mentre que han sorgit desenes de nous grups d’Extinction Rebelion arreu del món i les persones que coneixen i simpatitzen amb el moviment s’han multiplicat.

Esperem que això sigui només el principi. El principi d’un moviment popular mundial i massiu que abordi de forma efectiva la qüestió política més important i urgent del nostre temps, a saber: com podem transformar la civilització, la cultura i la consciència per a deixar de destruir, degradar i deteriorar la Vida al planeta Terra i, d’aquesta manera, assegurar la supervivència i potenciar el progrés de l’espècia humana? Esperem, en aquest sentit, que cada cop més persones adoptin una actitud tant valenta, responsable i justa com la de l’activista i àvia Gerri Jacobs, que, en ser detinguda el passat 20 d’Abril quan estava bloquejant importants carrers de Londres, va declarar: «Estic aquí per a poder mirar als meus néts als ulls i dir-los que vaig fer el que vaig poder.»

Blai Dalmau Solé
Alt Empordà, 8 de Maig del 2019

Documents Citats, Esmentats o Relacionats:

«In a couple of generations, organized human society may not survive» [Entrevista] (National Observer a Noam Chomsky, 2019)

Climate Emergency: an Open Letter to Concerned Global Citzens
[Declaració] (VVAA, 2018)

Climate Change – The Facts
[Documental] (David Attenborough, 2019)

Only rebellion will prevent an ecological apocalypse
[Art
ícle] (George Monbiot, 2019)

La última campaña electoral sin medio ambiente
[Artícle] (El Diario, José Luis Gallego, 2019)

Las ONG suspenden a todos los candidatos por no hablar de medioambiente, el tema “más importante” para España
[Notícia] (Europapress, 2019)

Votar hoy tampoco nos va a salvar
[Artícle] (Kathy, de Palo en Palo, 2019)

Nota sobre la supresión general de los partidos políticos
[Opúscle] (Simone Weil, XX)

You did not act in time’: Greta Thunberg’s full speech to MPs
[Discurs] (Greta Thunberg, 2019)

The UK Just Became the First Country in the World to Declare a ‘Climate Emergency’
[Notícia] (Global Citzen, 2019)

El Parlament britànic, primer del món a aprovar una declaració d'”emergència climàtica”
[Notícia] (CCMA, 2019)

A Message to Greta Thunberg and the Youth Climate Strikers
[Video]
(Charles Eisenstein, 2019)

[ESPAÑOL]

Primeros Frutos de la Rebelión por la Vida

El destacado lingüista y analista sociopolítico de referencia mundial en las últimas décadas, Noam Chomsky, ha declarado recientemente:

«Todos los diarios deberían llevar diariamente un titular llamativo diciendo que nos dirigimos hacia la catástrofe total. En un par de generaciones, la sociedad humana organizada puede no sobrevivir. Esto debe ser perforado constantemente en las cabezas de la gente. Al fin y al cabo, no ha habido nada como esto en toda la historia humana. La generación actual debe tomar una decisión sobre si la sociedad humana organizada sobrevivirá un par de generaciones más, y debe hacerse rápidamente, no hay mucho tiempo. […] Y retirarse de los acuerdos de París debe ser considerado como uno de los peores delitos de la historia. »

“Es imposible exagerar la increíble naturaleza del reto al que nos enfrentamos: determinar, en los próximos años, si la sociedad humana organizada puede sobrevivir de alguna manera similar a su forma actual. El calentamiento global es ya un factor primordial en la extinción de especies en curso, que lleva un ritmo inaudito en los últimos 65 millones de años. No podemos demorarnos en cambiar radicalmente de curso para evitar una gran catástrofe. Los activistas de Extinction Rebelion están mostrando el camino para afrontar este enorme reto con coraje e integridad, un logro de significación histórica que se ha de amplificar con urgencia”.

Junto con Vandana Shiva y Naomi Klein, Chomsky es uno de los firmantes del documento «Emergencia Climática: Una Carta Abierta a la Ciudadanía Global Preocupada», en el que manifiestan su apoyo a Extinction Rebelion y afirman que «Los líderes políticos en todo el mundo están fracasando en abordar la crisis ambiental. Si el capitalismo corporativo global sigue impulsando la economía internacional, la catástrofe global es inevitable».

En las últimas semanas de abril del 2019, en los territorios de Estado Español, hemos podido presenciar un claro ejemplo de dicho «fracaso» de los «líder políticos». Hemos visto como los partidos enarbolaban diversas cuestiones en su campaña electoral, pero, sin embargo, todos ellos pasaban completamente por alto la cuestión crucial de nuestros tiempos, a saber: como salimos de la espiral de destrucción y degradación ecológica y evitamos daños mayores y irreversibles? Estamos hablando de una crisis que ya está deviniendo catástrofe en muchas partes del mundo, y las previsiones científicas apuntan a que, si no hacemos un cambio radical y general en los próximos años, esta catástrofe se extenderá por todo el mundo y se agudizará hasta el punto de poner en entredicho la misma supervivencia de la especie humana.

Chomsky no exagera. Vandana Shiva y Naomi Klein tampoco. Greta Thunberg, David Attenborough, George Monbiot y los miles de activistas de Extinction Rebelión de todo el mundo, tampoco. Las personas que propagamos estos mensajes no somos alarmistas ni catastrofistas, sino, sencillamente, realistas y prudentes. No promovemos el miedo, sino la valentía de mirar a la realidad de cara y la responsabilidad de actuar en consecuencia, aunque a veces resulte difícil y doloroso. Basta dar un vistazo a los informes científicos ampliamente consensuados de las últimas décadas, y especialmente de los últimos años, por entender que estamos pasando de la crisis a la catástrofe, y que, si no hacemos nada para evitarlo, en las próximas décadas podemos pasar de la catástrofe al cataclismo.

Pero, sin embargo, nuestros «líderes políticos», en lugar de hablar seriamente de estas cuestiones y de informar a la ciudadanía de esta realidad, en lugar de promover un debate amplio y profundo orientado al bien común para encontrar soluciones plausibles, prefieren distraernos con otras cuestiones que a menudo bordean la trivialidad y la superficialidad, la demagogia y la falsedad. Cuando estamos necesitando urgentemente un gran esfuerzo común de toda la sociedad, los principales partidos políticos propician que nos fragmentamos y nos polaricemos, incitando a que nos dividimos en bandos en pugna para que el nuestro salga ganando en algunas cuestiones particulares, ocultando que, de esta manera, todos salimos perdiendo en lo general y principal. Cuando estamos necesitando urgentemente una visión global, veraz y a largo plazo, los partidos políticos de hoy infunden una visión fragmentaria, en gran medida ilusoria y que sólo tiene en cuenta el corto plazo.

Así pues, puede que no estuviera mal encaminada la brillante pensadora y bellísima persona Simone Weil cuando reflexionaba que «Es dudoso que se pueda remediar esta lepra que nos mata sin antes suprimir a los partidos políticos.»

Pero en el Reino Unido, por suerte, la situación ha comenzado a virar. Los «líderes políticos» ya no pueden ignorar durante más tiempo que «hay un elefante en la habitación”, el elefante del caos climático y la catástrofe ecológica. Extinction Rebelion está consiguiendo que estas importantísimas cuestiones sean abordadas con un mínimo de seriedad y responsabilidad por parte de los parlamentarios de Gran Bretaña. Gracias a la desobediencia civil masiva, el creciente caos climático ha pasado a estar claramente sobre la mesa del debate público y los Parlamentos de Escocia, de Gales y de Inglaterra han declarado recientemente el estado «de Emergencia Climática». Ahora, claro, es necesario que estas palabras no se conviertan en papel mojado, tal como sucede a menudo en los marcos de la política parlamentaria, sino que den lugar a medidas encaminadas hacia transformaciones plausibles, medidas que realmente hagan mérito al estado de emergencia proclamado. Y es menester, por supuesto, que los demás países hagan pasos similares.

De momento, sin embargo, Extinction Rebelion ha conseguido un primer triunfo: la primera demanda del movimiento (que los gobiernos reconozcan la gravedad de la crisis ecológica y declaren públicamente el estado de Emergencia Climática) se está alcanzando en el país donde nació. Y, por otra parte, con estas semanas de intensa movilización, en las que ha habido más de 1500 personas detenidas por bloquear calles en el Reino Unido, el movimiento ha obtenido otro fruto, un probablemente más importante: el número de activistas implicados se ha doblado o triplicado en muchas localidades de Gran Bretaña, mientras que han surgido decenas de nuevos grupos de Extinction Rebelion en todo el mundo y las personas que conocen y simpatizan con el movimiento se han multiplicado.

Esperamos que esto sea sólo el principio. El principio de un movimiento popular mundial y masivo que aborde de forma efectiva la cuestión política más importante y urgente de nuestro tiempo, a saber: cómo podemos transformar la civilización, la cultura y la conciencia para dejar de destruir, degradar y deteriorar la vida en el planeta Tierra y, de este modo, asegurar la supervivencia de la especie humana y potenciar su progreso? Esperamos, en este sentido, que cada vez más personas adopten una actitud tan valiente, responsable y justa como la del activista y abuela Gerri Jacobs, que, al ser detenida el pasado 20 de Abril cuando estaba bloqueando importantes calles de Londres, declaró: «Estoy aquí para poder mirar a mis nietos a los ojos y decirles que hice lo que pude.»

Blai Dalmau Solé
Alt Empordà, 8 de Mayo del 2019

Documentos Citados, Mencionados o Relacionados:

«In a couple of generations, organized human society may not survive» [Entrevista] (National Observer a Noam Chomsky, 2019)

Climate Emergency: an Open Letter to Concerned Global Citzens
[Declaració] (VVAA, 2018)

Climate Change – The Facts
[Documental] (David Attenborough, 2019)

Only rebellion will prevent an ecological apocalypse
[Artícle] (George Monbiot, 2019)

La última campaña electoral sin medio ambiente
[Artícle] (El Diario, José Luis Gallego, 2019)

Las ONG suspenden a todos los candidatos por no hablar de medioambiente, el tema “más importante” para España
[Notícia] (Europapress, 2019)

Votar hoy tampoco nos va a salvar
[Artícle] (Kathy, de Palo en Palo, 2019)

Nota sobre la supresión general de los partidos políticos
[Opúscle] (Simone Weil, XX)

You did not act in time’: Greta Thunberg’s full speech to MPs
[Discurs] (Greta Thunberg, 2019)

The UK Just Became the First Country in the World to Declare a ‘Climate Emergency’
[Notícia] (Global Citzen, 2019)

El Parlament britànic, primer del món a aprovar una declaració d'”emergència climàtica”
[Notícia] (CCMA, 2019)

A Message to Greta Thunberg and the Youth Climate Strikers
[Video] (Charles Eisenstein, 2019)

[ENGLISH]

Noam Chomsky, world renowned linguist and outstanding contemporary socio-political analyst, has recently declared:

«Every single newspaper should have a glaring headline every day saying we are heading towards total catastrophe. Within a couple of generations, organised human society may not exist. That has to be drilled into people’s heads constantly. After all, there has been nothing like this in the whole of human history. The current generation has to make a decision as to whether organised human society will survive another couple of generations, and it has to be done quickly, there’s not a lot of time. So, there’s no time for dillydallying and beating around the bush (…..) And pulling out of the Paris negotiations should be regarded as one of the worst crimes in history.»

“It is impossible to exaggerate the magnitude of the challenge we face: to determine, within the next few years, whether organised human society can survive in anything like its present form. Global warming is already a major factor in species extinction, at a rate not seen for 65 million years. We cannot delay a radical change of course in order to avert a major catastrophe. Extinction Rebellion activists are leading the way in confronting this immense challenge, with courage and integrity; a historically significant achievement that must be urgently expanded and supported”

Along with Vandana Shiva and Naomi Klein, Chomsky is one of the signatories of the document “Climate Emergency: An Open Letter to Concerned Global Citizens,” in which they express their support for Extinction Rebellion and declare that “Political leaders around the world are failing to address the environmental crisis. If global corporate capitalism continues to drive the international economy, global catastrophe is inevitable.”

At the end of April 2019, here in the Spanish state, we witnessed a clear example of this “failure” of “political leaders”. We saw how political parties raised a number of issues in their electoral campaigns, yet, nonetheless, all of them completely ignored the crucial question of our times, namely: how do we get out of this spiral of ecological destruction and degradation, thus averting greater, irreversible damage? We are speaking of a crisis already becoming a catastrophe in many parts of the world. If we do not make radical and overarching changes in the coming years, current scientific forecasts suggest that this catastrophe will spread throughout the world, worsening, until the very survival of the human species will be open to question.

Chomsky does not exaggerate. Nor do Vandana Shiva, Naomi Klein, Greta Thunberg, David Attenborough, George Monbiot and thousands of Extinction Rebellion activists from around the world. The people spreading these messages are not alarmists or catastrophists, they are simply realistic and prudent. We do not seek to promote fear. On the contrary, we seek to find the courage to face reality, however difficult and painful that may be, and to take responsibility to act accordingly. One only has to take  a brief look at the scientific consensus of recent decades, especially of recent years, to understand that we are moving from crisis to catastrophe. Indeed, if we do nothing to prevent it, we could pass from catastrophe to cataclysm over the coming decades.

Sadly, our “political leaders”, rather than talking seriously about climate issues and informing their citizens about the reality of the situation, prefer to distract us with other issues that frequently border on triviality, superficiality, demagogy and falsehood.  In a context of collective risk, where we urgently need a combined,  society-wide effort, the main political parties encourage us to fragment and polarise ourselves, pushing us to divide into opposing sides, hoping that our side will ‘win’ on some specific issue. Such polarising conceals how we all lose when it comes to more general issues that affect us all. When what is needed is a global, truthful and long-term vision, today’s political parties are diffusing a fragmented and largely illusory vision that only takes the short term into account. Never have we more urgently needed a wide ranging and profound debate that seeks to find plausible solutions oriented to the common good.
Thus,  brilliant thinker and fine human being, Simone Weil, may not have been misguided when she reflected that “It is doubtful that this leprosy that is killing us can be remedied without first suppressing political parties.”

In the United Kingdom, fortunately, the situation has begun to turn around. There, “Political leaders” can no longer ignore the fact that “there is an elephant in the room”, the elephant of climate chaos and ecological catastrophe. Extinction Rebellion has succeeded in persuading politicians in Great Britain to confront the issue with some modicum of seriousness and responsibility. Thanks to massive civil disobedience, growing climate chaos is firmly and clearly on the table of public debate. Subsequently the Scottish, Welsh and English Parliaments have recently declared a state of “Climate Emergency”. Now, of course, it is essential that this declaration does not become “empty words”, as often happens in parliamentary frameworks. Instead, it must lead to measures aimed at plausible transformations, measures that really reflect the proclaimed state of emergency. Not only that, but it is necessary, of course, for other countries to take similar steps.

For the time being, however, Extinction Rebellion has achieved it’s first triumph: the first movement demand, (that governments recognise the seriousness of the ecological crisis and publicly declare a state of Climate Emergency), is being met in the country where the movement was born. Not only that, but after weeks of intense mobilisation, in which there have been more than 1500 people arrested for blocking streets in the United Kingdom, the movement is successfully bearing another fruit, possibly more important: in Great Britain, the number of activists involved has doubled or tripled in many locations. Meanwhile, dozens of new Extinction Rebellion groups have sprung up around the world and people who know about and sympathise with the movement have multiplied.

Hopefully this is just the beginning. The beginning of a massive global movement that effectively addresses the most important and urgent political question of our time, namely: how can we transform civilisation, culture and consciousness in order to stop destroying, degrading and deteriorating Life on planet Earth and, in this way, ensure survival of the human species and enhance its progress? We hope that, in this sense, more and more people will adopt a courageous, responsible and ethical attitude, like that  of the activist and grandmother Gerri Jacobs, who, after being detained on April 20th when she was blocking major London streets, declared: “I am here to be able to look my grandchildren in the eyes and tell them that I did what I could.”

Blai Dalmau Solé
Alt Empordà, May 6th, 2019


Cited, Mentioned or Related Documents:

«In a couple of generations, organized human society may not survive» [Entrevista] (National Observer a Noam Chomsky, 2019)

Climate Emergency: an Open Letter to Concerned Global Citzens
[Declaració] (VVAA, 2018)

Climate Change – The Facts
[Documental] (David Attenborough, 2019)

Only rebellion will prevent an ecological apocalypse
[Artícle] (George Monbiot, 2019)

La última campaña electoral sin medio ambiente
[Artícle] (El Diario, José Luis Gallego, 2019)

Las ONG suspenden a todos los candidatos por no hablar de medioambiente, el tema “más importante” para España
[Notícia] (Europapress, 2019)

Votar hoy tampoco nos va a salvar
[Artícle] (Kathy, de Palo en Palo, 2019)

Nota sobre la supresión general de los partidos políticos
[Opúscle] (Simone Weil, XX)

You did not act in time’: Greta Thunberg’s full speech to MPs
[Discurs] (Greta Thunberg, 2019)

The UK Just Became the First Country in the World to Declare a ‘Climate Emergency’
[Notícia] (Global Citzen, 2019)

El Parlament britànic, primer del món a aprovar una declaració d'”emergència climàtica”
[Notícia] (CCMA, 2019)

A Message to Greta Thunberg and the Youth Climate Strikers
[Video] (Charles Eisenstein, 2019)

4 respostes a «Primers Fruits de la Rebel·lió per la Vida»

 1. Hola, Cristina:

  M’alegro de llegir-te per aquí. 🙂 Moltes gràcies pel teu comentari!

  Si, convé que totes les persones ens preocupem d’aquestes realitats quan més aviat millor… Convé que celebrem i encoratgem qualsevol petit canvi en la bona direcció, però, alhora, hem de pensar tots plegats en els grans canvis que són necessaris.

  Records i una abraçada,

  Blai

 2. Hola Blai,

  muchas gracias por el enlace a mi entrada. Me alegra que el fruto de mi esfuerzo te guste.

  Para tu información, soy miembro fundadora de esta organización: http://jaijagat.es/
  Supongo que tenemos muchos puntos en común.

  Desde la posición de una compañera con angustias similares y algo de formación en noviolencia he tomado tu artículo como impulso para apuntar algunas dudas que tengo acerca de vuestras demandas: https://paloenpalo.wordpress.com/2019/05/16/preguntas-a-extincion-rebelion/

  Espero que te parezca interesante y que sirva para avanzar.

  Estoy abierta para cualquier diálogo,
  mucha fuerza para tu camino,
  nos veremos en la lucha.

  1. ¡Hola Katthy! 🙂

   Me alegro de que mi articulo te haya servido de estímulo para escribir y publicar tus preguntas y dudas acerca de Extinction Rebelion. Y me alegro de leerte por aqui también. ¡Gracias por dejar tu comentario!

   Ciertamente, parece que tenemos muchos puntos en común… He dado un vistazo a Jai Jagat y me ha parecido muy interesante…

   Te iré leyendo en el blog…

   ¡Mucha fuerza para ti también!

   Un cordial saludo,

   Blai

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies