Por una salida razonable a la crisis de la Covid (Manifiesto)

[ESPAÑOL DEBAJO – ENGLISH BELOW]

Per a una Sortida Raonable a la Crisi de la Covid (Manifest)

Benvolgut/da:

Voldria compartir amb tu el fet que en els darrers mesos he participat en un grup interdisciplinari d’àmbit espanyol que, després d’investigar de manera independent sobre diversos aspectes de la gestió que s’està fent de la Covid-19, ha escrit i impulsat un manifest: «Per a una Sortida Raonable a la Crisi de la Covid».

A través d’aquesta declaració col·lectiva s’exposa, de manera lògica i documentada, que algunes de les mesures contra la Covid que s’apliquen al nostre país o a d’altres del nostre entorn (passaports sanitaris, inoculació massiva i indiscriminada de medicaments experimentals, etc.) no tenen en aquests moments ni veritable base científica ni cap justificació sanitària, però, en canvi, atempten contra els drets fonamentals de les persones i han obert algunes tendències molt antitètiques al desenvolupament democràtic de les societats contemporànies.

El manifest aporta també una sèrie de propostes concretes per abordar la crisi de la Covid d’una manera més assenyada, racional, respectuosa, científica i d’acord amb el bé comú.

Entre els 150 signants inicials hi ha persones com la Teresa Forcades (metgessa i teòloga), en Jordi Pigem (escriptor i filòsof), la Heike Freire (pedagoga, psicòloga, filòsofa i escriptora) o la Nines Maestro (metgessa i exdiputada), així com nombrosos professionals de la cura de la salut i/o amb una notable formació cientificotècnica.

Convé que aclareixi que no comparteixo el 100% de les declaracions que es fan en aquest manifest: discrepo en el contingut i l’enfocament d’alguns punts, doncs, al meu parer, la crisi que estem vivint mundialment des de fa 20 mesos no és, principal i primordialment, una crisi sanitària, sinó una crisi civilitzatòria d’arrels eco-socials profundes que es manifesta i es revesteix com a crisi sanitària. Crec fermament que la única veritable sortida d’aquesta crisi civilitzatòria és la construcció d’una nova forma de viure i d’organitzar-nos en societat que reemplaci el model egocentrista, estatista i capitalista, que resulta ja tan obsolet com danyós. Des d’aquest punt de vista, algunes de les anàlisis i propostes del manifest resulten una mica superficials, parcials, incompletes o fins i tot desencaminades.

No obstant això, considero que, en les circumstàncies actuals, resulta adequat i important que fem un front comú crític amb el relat oficial i les mesures oficials. Aquest front pot incloure una diversitat de visions, algunes més radicals i d’altres menys, algunes més transformadores i d’altres menys, algunes més àmpliament informades i d’altres que han investigat en menor mesura. El “mínim comú denominador” que ens uneix en aquesta aliança és que som persones que ens hem adonat que el relat oficial se sosté sobre una considerable quantitat d’ocultacions i falsedats, i que està servint per conduir les societats contemporànies cap al creixement de diverses formes d’irracionalitat, despropòsit i despotisme.

És per això que secundo aquest manifest. I tinc la convicció que signant-lo i difonent-lo estem contribuint a promoure solucions que veritablement salven vides, alhora que defensem els nostres drets fonamentals, recolzem el desenvolupament d’una ciència imparcial i al servei de la ciutadania i tenim cura de la nostra assenyada cohesió social.

I tu, vols signar-lo?

Blai

Continua llegint «Por una salida razonable a la crisis de la Covid (Manifiesto)»

15 Mesos, 15 Documentals

[ENGLISH BELOW – ESPAÑOL DEBAJO ]

Benvolguts/des:

Han passat quinze mesos des que el primer cas de Covid-19 va ser detectat a la ciutat xinesa de Wuhan i un any des que les suposades «mesures sanitàries», pretesament encaminades a aturar la presumpta «pandèmia», van començar a aplicar-se als territoris regits per l’Estat espanyol.

En aquest temps, nombroses persones capacitades, intel·ligents, honestes i valentes han estat fent-se preguntes. Preguntes pertinents per esbrinar què està succeint realment. Les respostes, naturalment, han anat sorgint. I han anat encaixant les unes amb les altres, revelant una realitat molt diferent d’allò que narra el relat oficial.

Els 15 documentals que trobaràs a continuació presenten una síntesi d’aquest enorme esforç mundial d’investigació pluridisciplinària feta des dels valors humans i pels drets humans.

La genuïna ciència, la veritable democràcia i l’autèntica filosofia coincideixen en un principi fonamental, a saber: convé debatre de forma transparent, oberta i racional les diverses idees, teories i propostes sobre cada qüestió.

Avui, però, les elits del poder econòmic, polític i mediàtic es dediquen a soscavar el debat transparent, obert i racional sobre diverses qüestions, i, en especial, sobre tot allò que es relaciona amb el fenomen de la «Pandèmia». Aquestes elits, i els sectors socials més subordinats a elles, recorren a la censura, el silenciament, la tergiversació, les fal·làcies i les falsedats repetides massivament com a forma d’imposar el seu relat, el relat oficial.

Davant d’aquesta situació, considero que és el meu deure -i el de tothom que vulgui ser fidel als principis fonamentals de la ciència, la democràcia i la filosofia- conèixer i compartir aquests continguts que estan essent silenciats, tergiversats i censurats pels poders imperants, i que, tanmateix, plantegen qüestions d’extrema importància i urgència per a la vida de tots i cada un de nosaltres.

Cordialment,

Blai

Continua llegint «15 Mesos, 15 Documentals»